Comortas Beo Finals

Guímid ádh mór ar Jessica Dingle sa Chúigiú Bliain atá tar éis cáiliú do bhabhta ceannais Chomórtas Beo i mbliana. Is comórtas amhránaíochta é do dhaoine óga agus beidh Jessica ar an árdán ag Oireachtas na Samhna ar an Déardaoin, 31 Deireadh Fómhair. Chum Jessica an t-amhrán  “An bhfuil aon ghá” tar éis di slad agus sléacht sa tSúdáin fheiceáil. Mar chuid den phróiseas iontrála, bhí uirthi físeán a chruthú freisin agus é a chur suas ar na meáin shóisialta. Tabhair ordóg in airde di ar youtube!

Bí ag faire amach di ar TG4!

Good luck to Jessica Dingle in 5th Year who has qualified to perform at the finals of Beo. This is an Irish language singing competition for young people who have composed their own songs. Jessica will perform live at Oireachtas na Samhna in Citywest Hotel, on Thursday 31 October. Jessica was moved to compose her song “An bhfuil aon ghá” (is there any need) after seeing an exposé on the massacre in The Sudan. As part of the entry process, Jessica had to promote her own song by creating a video and posting it on social media. You can help her campaign by liking the video on youtube.

Watch out for her on TG4!

Share this: